SweetShop

Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. SWEET BIM BNM SRL prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) si legislatia nationala in vigoare. Prin comunicarea datelor cu caracter personal persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a SWEET BIM BNM SRL cu scopul comunicarii ofertelor comerciale. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care SWEET BIM  BNM  SRL are obligatia de a dezvalui datele in temeiul legislatiei in vigoare.

2. SWEET BIM BNM SRL este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal.

3. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, sweetshop are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

4. Scopul colectarii datelor este: informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor, informarea Cumparatorilor privind evolutia si starea Comenzilor, evaluarea Bunurilor si Serviciilor oferite, activitatii comerciale, de promovare a Bunurilor si Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului.

5. Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de Comanda, Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a SWEET BIM BNM SRL si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar pentru desfasurarea si/sau derularea de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

6. Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.