SweetShop

Confidentialitate

1. Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator/Client Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului.

2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

3. Exceptie la punctul de mai sus fac cazurile in care coletele sunt trimise catre alte persoane, iar acestea contacteaza Vanzatorul pentru a afla identitatea celui din partea caruia a fost trimis coletul, in speta cumparatorul. In acest caz ne obligam sa transmitem exclusiv numele si prenumele Cumparatorului. Aceasta situatie se aplica cazurilor in care se trimit cadouri in mod direct si exclude posibilitatea trimiterii cadourilor in mod anonim.


INSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, INTREBARI SI RASPUNSURI


1. Inscrierea de Review-uri se poate face, de catre Utilizatori/Clienti/Cumparatori, in sectiunea “Review-uri” / „Opiniile clientilor”. Informatiile inscrise pot fi atat pozitive, cat si negative, si se vor referi la caracteristicile si modul de folosire al unui produs sau serviciu.

2. In momentul inregistrarii unui anumit Review pe Site, Utilizatorii/Clientii/Cumparatorii acorda Vanzatorului o licenta neexclusiva, perpetuua, irevocabila, nelimitata teritorial si dau dreptul Vanzatorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui si de a afisa acest continut.

3. Fiecare Utilizator/Client/Cumparator, in momentul inscrierii de Review in sectiunile mentionate, se angajeaza sa respecte urmatoarele reguli:

◦ sa faca referiri doar la caracteristici si/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitand informatii legate de aspecte ce se pot schimba (pret sau oferte promotionale) sau informatii care tin de modul desfasurarii Comenzii;

◦ sa utilizeze un limbaj corespunzator, neofensator, fara termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumparator;

◦ sa se asigure ca informatiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinselatoare si in conformitate cu legile aplicabile, respectand astfel inclusiv drepturile altor parti, drepturile de autor, de marca comerciala, de licenta sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

◦ sa foloseasca aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obtine detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fara a face referire catre alte firme ce promoveaza vanzarea si cumpararea de produse sau servicii;

◦ sa nu furnizeze sau sa solicite, in niciun mod si in nicio masura, date personale (detaliile de contact, informatii despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau prenume, etc.) sau orice alta informatie care poate determina dezvaluirea acestor date personale;

◦ sa nu inscrie informatii si/sau detalii despre URL-uri (legaturi) din alte site-uri comerciale ce desfasoara aceeasi activitate comerciala ca si Vanzatorul;

◦ sa nu incerce fraudarea serviciilor puse la dispozitie de catre Vanzator sau sa inscrie Review-uri care sa contina materiale de natura publicitara;

◦ sa nu utilizeze Review-ul ca mijloc de comunicare cu Vanzatorul, in acest sens se vor folosi datele de contact ale Vanzatorului inscrise pe Site.

4. In cazul in care Vanzatorul constata incalcarea Termenelor si Conditiilor, acesta isi rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea  Utilizatorului/Clientului/Cumparatorului de a inscrie Review-uri.


TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR


Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, dupa efectuarea platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in Comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului).


FORTA MAJORA


1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

2. Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.